domingo, 1 de marzo de 2009

Finançament autonòmic

Mirau el vídeo i després explicau com funciona el finançament autonòmic amb les vostres paraules.


martes, 24 de febrero de 2009

Tutorial creació blogs

Per si vos voleu submergir al mon dels bloggs vos adjunt un tutorial per que vos sigui més fàcil crear-ho.

jueves, 5 de febrero de 2009

Notícies per comentar

Hola a tots

Tenint en compte els moments que estam vivint, vos propòs que llegigueu una notícia de la crisi.

Podeu contestar a les següents preguntes: Quina és la magnitud que ens indica que l'economia està en recessió? Quines mesures proposa el govern? Comenta la teva opinió.

Per accedir a la notícia pitjau notícia de la crisi.

M'agradaria llegir els vostres comentaris.

Tipus de mercat

Classificació dels tipus de mercat segons les seves característiques:

Grau de concentració: un mercat estarà molt concentrat quan hagi moltes empreses, per què cada empresa podrà accedir a un nombre inferior de clients.
Grau de diferenciació: si hi ha característiques diferencials entre els productes que es venen.
Transperència: quantitat d'informació que tenen el comprador i el venedor, del mercat.
Llibertat d'entrada i sortida: Si hi ha o no barreres d'entrada i sortida, que vol dir si hi ha impediments per entrar o sortir del mercat.

Competència perfecta
Grau de concentració: moltes empreses.
Influència de les empreses sobre el preu: no hi ha.
Grau de diferenciació: Venda de productes homogenis.
Intensitat de la competència: molt forta.
Transperència: total.
Llibertat d'entrada i sortida: No hi ha barrerres d'entrada i sortida.

Monopoli
Grau de concentració: una única empresa.
Influència de les empreses sobre el preu: total.
Grau de diferenciació: No és important.
Intensitat de la competència: no hi ha competència.
Transperència: inexistent.
Llibertat d'entrada i sortida: hi ha fortes barreres d'entrada i de sortida.

Oligopolo
Grau de concentració: Poques empreses.
Influència de les empreses sobre el preu: molta.
Grau de diferenciació: Venda de productes homogenis.
Intensitat de la competència: molt forta.
Transperència: inexistent.
Llibertat d'entrada i sortida: hi ha fortes barreres d'entrada i de sortida.

Competència monopolística
Grau de concentració: moltes empreses.
Influència de les empreses sobre el preu: una mica.
Grau de diferenciació: Venda de productes diferenciats.
Intensitat de la competència: molt forta.
Transperència: inexistent.
Llibertat d'entrada i sortida: hi ha llibertat d'entrada i de sortida.